Logo Regio Logo UE Fondul European Dezvoltare Regionala Logo Guvernul Romaniei Logo Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Logo Instrumente Structurale 2007-2013
Casa cu prăvălie Bondoc

Casa cu prăvălie Bondoc

Clădirea cu etaj şi traforuri de lemn, specifică arhitecturii comerciale de pe valea Prahovei, este cel mai impunător martor al vechiului centru comercial sătesc din Breaza. A aparţinut unei vechi familii de comercianţi brezeni, ce avea locuinţa la etaj iar la parter o prăvălie. Plastica decorativă a faţadei, cu balconul deschis pe stâlpi de lemn şi panouri traforate, este tipică pentru zona colinară a văii...
Conacul Bibescu-Brâncoveanu

Conacul Bibescu-Brâncoveanu

Cu origini învăluite încă în legendă, conacul princiar de la Breaza a fost ridicat ca reşedinţă de vară, probabil de către domnitorul Gheorghe Bibescu (1843-1848), pe domeniul soţiei sale Zoe Brâncoveanu. Sub acoperișul său și-au găsit adăpost și liniște multe personalități de seamă ale culturii românești: Grigore Alexandrescu, Ion Ghica, Martha Bibescu și Anne de Noailles. Familia Bibescu-Brâncoveanu l-a stăpânit, locuit şi modificat mereu, timp de un secol, până la naţionalizare, după care o vreme a fost hotel. Astăzi, conacul se poate admira numai din...
Biserica Sf. Nicolae – Breaza de Sus

Biserica Sf. Nicolae – Breaza de Sus

Cea mai valoroasă clădire a oraşului, în jurul căreia s-a format în vechime nucleul satului Breaza de Sus, este biserica cu hramul „Sf. Nicolae”. Datează din epoca fanarioţilor (1777), iar înfăţişarea sa rustică, armonioasă, e întregită de atmosfera creată de brazii falnici din curte. Peste toate, ansamblul picturii interioare în frescă, dar şi decoraţiile exterioare împreună cu acoperişul de şindrilă fascinează orice iubitor de artă veche şi...

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detailate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro