Logo Regio Logo UE Fondul European Dezvoltare Regionala Logo Guvernul Romaniei Logo Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Logo Instrumente Structurale 2007-2013
Biserica „Sf Gheorghe” – Breaza de Jos

Biserica „Sf Gheorghe” – Breaza de Jos

Biserica cu hramurile Sf. Mare. Mucenic Gheorghe, Sf. Împărați Ctin și Elena și Sf. Martiri Brâncoveni se află pe str.Sunatorii, nr. 6.  Biserica are o poveste foarte interesantă: Potrivit textului pisaniei, aflăm că „această Sfântă şi Dumnezeiască Biserică, ce se prăznuieşte hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, adăugându-se şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, s-au zidit din temelie în zilele lui Grigore Dimitrie Ghica Voievod cu osteneala şi cheltuiala dumnealui slugerul Nicolae Saegiu şi împodobită prin alergarea părintelui Popa Stoica duhovnicul leat 1830, iulie 23”. Tradiţia spune că în pridvorul bisericii au fost îngropaţi, în jurul anului 1831, preotul ctitor Stoica, împreună cu soţia sa, Stanca prezbitera. Biserica  a fost construită în formă de corabie, având catapeteasma de zid. Naosul este despărţit de pronaos prin coloane de zid. Tinda a fost adăugată ulterior. Biserica a fost ridicată din cărămidă, grosimea zidului fiind de 0,80 m. Fundaţia a fost executată din bucăţi de cărămidă, cu blocuri de piatră. În 1990 acesteia i s-a făcut o subzidire. În acelaşi timp s-au consolidat pereţii în exterior prin stâlpi de rezistenţă la bază şi la cornişă. Tot atunci s-a refăcut şi acoperişul cu şindrilă. Bolta a fost făcută din nuiele de alun, tencuială de var şi câlţi. Pictura a fost realizată în tempera în anul 1884 de către pictorul Radu Vintilescu şi se mai păstrează parţial în pridvorul bisericii. Fiind deteriorată de curgerea vremii, în anul 1963 pictura a fost restaurată parţial de către pictorul Constantin Călinescu, lucrarea limitându-se numai la altar, catapeteasmă şi partea de jos a pereţilor din naos. Urmare cutremurului din 1940 zidurile bisericii au suferit avarii la pereţii din Sfântul...
Biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” – Nistoreşti

Biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” – Nistoreşti

Pe frumoasele meleaguri ale Văii Prahovei, la aproximativ 100 Km. de Bucureşti se află Biserica parohială cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Nistoreşti. Istoria ridicării edificiului începe în anul 1938 când, prin efortul locuitorilor din cartierele Nistoreşti şi Frăsinet din comuna Breaza, la îndemnul învăţătorului Ioan Vlaicu, care a cedat un lot din proprietatea şcolii, s-au început lucrările. La intervenţia învăţătorului şi a primarului comunei Breaza, marele actor Ion Manolescu s-a implicat activ în sprijinirea lucrărilor. Astfel, în anul 1940 ia fiinţă parohia Nistoreşti, deservită de preotul Constantin Opriş, prin strădania căruia se continuă lucrările propriu-zise de construcţie a bisericii. Prin contribuţia şi munca enoriaşilor, sfântul locaş este terminat în anul 1945, în luna iulie a aceluiaşi an fiind sfinţit, cu acest prilej primind hramul Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul. În anul 1974, preot fiind părintele Cristache Dumitrescu, s-a început pictarea Bisericii în frescă, de către pictorul Gheorghe Vasilescu Popa. Tot în acest an s-a pictat turla, iar în anul 1975 altarul şi absidele Bisericii. Deoarece în primăvara anului 1976 pictorul Gheorghe Vasilescu Popa a decedat, activitatea a fost continuată de către pictoriţa Elena Vasilescu, fiica decedatului. Pictarea Bisericii în interior s-a terminat în anul 1977. Pe faţada intrării în biserică, de o parte şi de alta, sunt pictaţi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, iar în centru icoana în medalion a patronului Bisericii, Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul. Exteriorul a fost finalizat în anul 1978. Biserica are o arhitectură simplă fiind bine proporţionată ca dimensiune şi acustică foarte bună. Este în formă de cruce, construită din cărămidă, având o singură turlă acoperită cu tablă. Obiecte de valoare istorică sau documentară...
Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul-  Podu Vadului

Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul- Podu Vadului

Prima biserică atestată documentar în Podu Vadului datează din anul 1510, aşa cum reiese din inscripţia slavonă descoperită în piciorul sfintei mese din Sfântul Altar. Această inscripţie cuprindea un citat din Sfânta Evanghelie: „…adevărul învăţăturii Domnului nostru Iisus Hristos, la leat 7018 (1510)” şi numele Popa Gheorghe. O altă inscripţie o găsim săpată cu litere chirilice pe clopotul bisericii din Podu-Vadului, astfel: „Acest clopot s-a făcut la plaio Prahovi satu Breaza, la biserica din Podu-Vadului, 1810.” Astfel, în jurul anului 1810, găsim o biserică în plan dreptunghiular, cu hramul Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, care s-a păstrat până în zilele noastre când pe locul ei a fost construită cea nouă. Biserica a fost zidită din piatră necioplită şi cărămidă. În zidurile acestei biserici au fost descoperite bucăţi de cruci cu urme de scriere slavonă. Biserica era învelită cu tablă zincată şi avea o singură turlă, amplasată pe pronaos, ce servea drept clopotniţă. De-a lungul timpului, acestei biserici i s-au adus mai multe modificări: bolţile au fost înlocuite cu tavane plate, iar tavanul sfântului altar a fost lucrat în lemn aparent. Catapeteasma bisericii era executată din piatră şi cărămidă. Pictura din interiorul bisericii şi de pe catapeteasmă a fost executată în ulei de pictorul Teodor Zarimba din comuna Telega, la anul 1878. În anul 1975 organele parohiale, sub îndrumarea preotului paroh Traian Georgescu, au ridicat un pridvor, iar la numai câţiva ani după aceasta au turnat o fundaţie, pe langă zidurile bisericii, înălţându-se cu temelia până la cota de 0,90m., cu speranţa că vor putea înălţa o altă biserică. Din cauza deteriorării turlei bisericii ce servea drept clopotniţă, tot atunci a...
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Breaza este una din cele șapte biserici ale frumoasei staţiuni balneo-climaterice ce se află pe Valea Prahovei, la 10 km. de Câmpina şi 5 km. de Comarnic. Istoricul bisericii începe odată cu dorinţa credincioşilor şi a preotului Gâţă Gheorghe de a avea o biserică mai aproape de centru. Astfel, prin dezlipirea de Parohia Sfântul Nicolae, a luat naştere Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, urmare ordinului Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor din data de 18 Martie 2002, urmând a se găsi un teren pentru construcţia unei capele şi apoi pentru construcţia bisericii. La sfârşitul lunii mai 2002, Dl. Ioanesi Nicanor din Bucureşti, a venit cu propunerea de a dona un teren de 2073 m2, pe care îl deţinea în Breaza, pentru construcţia bisericii. Dânsul a dorit ca alături de acest obiectiv să se construiască şi o casă de odihnă pentru nevăzători. Obiectivele nu au fost duse la îndeplinire imediat, astfel că din iunie şi până în octombrie 2002 parohia a căutat dar nu a găsit nici un alt teren la fel de potrivit şi ieftin pentru începerea lucrărilor. Însă, la sfârşitul lunii septembrie 2002, Dl. Ioanesi a luat din nou legătura cu noi, prin intermediul preotului Handrabur Mihai care ne-a anunţat de intenţia dânsului de a se relua construirea unui aşezământ bisericesc pe terenul ce-l deţinea. De data aceasta, membrii Consiliului Parohial nou format, alături de preotul paroh, în cadrul unei întruniri cu Dl. Ioanesi la Bucureşti, au stabilit ca terenul de 2073 m2 să fie cumpărat de la propietar pentru suma de 15.000 USD, din care 5.000 USD să revină parohiei ca donaţie. După o săptămână,...

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detailate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close